mandag 12. mars 2012

Karakterer standpunkt versus eksamen

I den store oppgaven vi skal skrive i dette første året av master-graden, skal vi ta utgangspunkt i en skoles resultater og utifra disse vurdere hvor god denne skolen er og hva som kan gjøres for å gjøre den bedre. Jeg har i den forbindelse lekt meg litt rundt på Skoleporten. Jeg har stort sett konsentrert meg om min egen skoles resultater og sett disse opp mot Oslo-standarden og den nasjonale standarden. Jeg har vært mest opptatt av Elevundersøkelsen. Det er nok den jeg kommer til å konsentrere meg om i oppgaven min. Men jeg så litt på de siste års karakterstatistikker også, og i den sammenheng fikk jeg lyst til å sjekke ut noen av privatskolene i byen. Ryktene sier at noen skoler utmerker seg med hensyn til avstand mellom standpunkt og eksamenskarakterer, men rykter skal en ikke basere sin argumentasjon på. Jeg gikk derfor til dokumentasjonen. Flere av skolene jeg sjekket hadde en helt naturlig forskjell mellom standpunkt og eksamen. Det vil alltid være noe bedre karakterer i standpunkt enn på skriftlig eksamen og ett år kan avstanden av ulike årsaker være ekstra stor. Men et par av de skolene jeg sjekket, hadde gjennomgående svært mye høyere karakter i standpunkt enn på eksamen. Er dette greit? Har vi noe kontrollorgan i Norge som følger opp disse resultatene, eller kan skoler utvikle sin helt private praksis uten noen form for innblanding? Jeg blir betenkt! Hva gjør dette med skolen vår?

søndag 26. februar 2012

Elever i ungdomsskolen som tar fag på vgs

Hovedoppslaget i Aftenposten fredag 24. februar dreide seg om muligheten elever i ungdomsskolen har for å ta fag på videregående nivå. Jeg synes det er fint at vi gir de aller beste elevene mulighet til å forsere vanlig løp og ta fag på videregående skole allerede i ungdomsskolen. Vi må unngå å passivisere og holde tilbake de som ikke møter utfordringer på sitt trinn. Men jeg blir betenkt når skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, proklamerer at han ønsker at 10 % av alle elevene i Osloskolen skal delta i dette tilbudet. Jeg kan ikke tro at 10 % av alle elevene i ungdomsskolen mangler faglige utfordringer der de er, og da mener jeg det er feil å ta dem ut av vanlig klasse. Faglige kunnskaper er viktige, men vi må ikke helt ignorere alle de andre egenskapene ungdommene våre også skal utvikle. De skal også oppdras til å kunne omgås med mennesker med andre interesser og forutsetninger enn seg selv. Slik får de viktige og spennende impulser som jeg mener er sentrale både for faglig og menneskelig utvikling.

tirsdag 21. februar 2012

Hvilken skoleleder vil jeg være?

Tittelen på en av delene i dagens forelesning var "Lederskap som lærdomsgren og håndverk". Gjennom forelesningen ble vi stilt en del spørsmål som vi som ledere bør ta stilling til igjen og igjen for kontinuerlig å være i en utviklingsprosess i den jobben vi gjør. Vi ble presentert for mange nyttige innspill. Ett av spørsmålene som ble stilt, dreide seg om hva jeg som leder ønsker å være kjent for. Jeg ønsker å være en leder som er god på å få alle til å skjønne at hvis vi  drar i samme retning, blir hver enkelt og helheten bedre. Jeg ønsker at vi skal ha en felles forståelse av at vi har et felles prosjekt og at vi må samarbeide, bygge hverandre opp og spille hverandre gode for å lykkes med dette prosjektet.