mandag 12. mars 2012

Karakterer standpunkt versus eksamen

I den store oppgaven vi skal skrive i dette første året av master-graden, skal vi ta utgangspunkt i en skoles resultater og utifra disse vurdere hvor god denne skolen er og hva som kan gjøres for å gjøre den bedre. Jeg har i den forbindelse lekt meg litt rundt på Skoleporten. Jeg har stort sett konsentrert meg om min egen skoles resultater og sett disse opp mot Oslo-standarden og den nasjonale standarden. Jeg har vært mest opptatt av Elevundersøkelsen. Det er nok den jeg kommer til å konsentrere meg om i oppgaven min. Men jeg så litt på de siste års karakterstatistikker også, og i den sammenheng fikk jeg lyst til å sjekke ut noen av privatskolene i byen. Ryktene sier at noen skoler utmerker seg med hensyn til avstand mellom standpunkt og eksamenskarakterer, men rykter skal en ikke basere sin argumentasjon på. Jeg gikk derfor til dokumentasjonen. Flere av skolene jeg sjekket hadde en helt naturlig forskjell mellom standpunkt og eksamen. Det vil alltid være noe bedre karakterer i standpunkt enn på skriftlig eksamen og ett år kan avstanden av ulike årsaker være ekstra stor. Men et par av de skolene jeg sjekket, hadde gjennomgående svært mye høyere karakter i standpunkt enn på eksamen. Er dette greit? Har vi noe kontrollorgan i Norge som følger opp disse resultatene, eller kan skoler utvikle sin helt private praksis uten noen form for innblanding? Jeg blir betenkt! Hva gjør dette med skolen vår?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar