søndag 26. februar 2012

Elever i ungdomsskolen som tar fag på vgs

Hovedoppslaget i Aftenposten fredag 24. februar dreide seg om muligheten elever i ungdomsskolen har for å ta fag på videregående nivå. Jeg synes det er fint at vi gir de aller beste elevene mulighet til å forsere vanlig løp og ta fag på videregående skole allerede i ungdomsskolen. Vi må unngå å passivisere og holde tilbake de som ikke møter utfordringer på sitt trinn. Men jeg blir betenkt når skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, proklamerer at han ønsker at 10 % av alle elevene i Osloskolen skal delta i dette tilbudet. Jeg kan ikke tro at 10 % av alle elevene i ungdomsskolen mangler faglige utfordringer der de er, og da mener jeg det er feil å ta dem ut av vanlig klasse. Faglige kunnskaper er viktige, men vi må ikke helt ignorere alle de andre egenskapene ungdommene våre også skal utvikle. De skal også oppdras til å kunne omgås med mennesker med andre interesser og forutsetninger enn seg selv. Slik får de viktige og spennende impulser som jeg mener er sentrale både for faglig og menneskelig utvikling.

2 kommentarer:

  1. Helt enig i at elever som ønsker å strekke seg lenger skal få lov til det . Mulighet for å ta fag på høyere nivå er bra, synes også jeg. Denne mulighet har man hatt noen år nå etter endringen i opplæringsloven. Det er da verdt å spørre seg hvorfor så få elever velger dette tilbudet, eller i det hele tatt får tilbudet. Jeg mener det har noe med organiseringen å gjøre. Dersom tilbudet forutsetter at eleven fysisk må reise til en videregående skole, begrenser muligheten seg mye. Mange kommuner har ikke videregående skole, eller en Vgs som er en dAgsreise unna. Dersom dette tilbudet skal være for alle må tilbudet gis på den ungdomsskolen eleven er elev, slik at eleven ikke bruker skoletid til reisetid. Alle elever må få tilbud, ikke bare de som bor i sentrale østlandskommuner.

    SvarSlett
  2. Jeg er helt enig med deg i at ansvaret for undervisningen kan ligge hos ungdomsskolen. Det vil lette organiseringen mye og sikre et likere tilbud i hele landet. En slik organisering gir en utfordring med karakterene, for ungdomsskolelærere som bare underviser noen få elever i pensum fra videregående hvert år, vil vanskelig opparbeide seg god nok karakterkompetanse. Disse elevene burde da ikke få standpunktkarakter men heller gå opp som privatist i det aktuelle faget. Slik sikrer en også større grad av likebehandling i karakterspørsmålet.

    SvarSlett